Welkom in onze webshop

Voor online bestellingen is het nodig dat u zich registreert en eenmalig uw volledige gegevens - incl. de naam van uw school, vereniging, bedrijf of instelling - invoert.
Bent u reeds online-klant bij ons dan kan u inloggen met opgave van uw e-mailadres en wachtwoord.

Wanneer u het gewenste artikel gevonden heeft, klikt u eenvoudig het gewenste aantal in en vervolgens op de knop "in winkelmandje".  Op deze wijze kunt u zeer eenvoudig uw lijst samenstellen met alle artikelen die u wenst te bestellen.

Wanneer u klaar bent, klikt u rechtsboven op "afrekenen". Het systeem gidst u vervolgens doorheen de bestelprocedure en vraagt u alle nodige informatie, die ons team in staat stelt uw bestelling zo snel en accuraat mogelijk te behandelen. 

Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Een heel deel van onze producten is uit stock leverbaar. De levertijd bedraagt tussen 2 en 5 dagen. Voor producten die niet in voorraad zijn, is de levertijd langer en afhankelijk van onze leverancier.

De transportkost bedraagt normaal 8,50 €.  Maar voor zwaardere en grotere materialen gelden afzonderlijke transportkosten!   

 

verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor online verkopen via IANTD.EU.be

Toepasselijkheid

De rechtsverhouding tussen BV A100, met handelsnaam IANTD.EU en met maatschappelijke zetel te zavelvennestraat 17 3500 Hasselt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0681690561(A100) en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door bvba A100 zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot A100 hiertoe voorziene website (www.IANTD.EU.be) de aangeboden producten op de Website of de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen :

 • door middel van email: info [at] IANTD [dot] EU [dot] be ;
 • telefonisch naar het volgend nummer:+32 (0)11 24 11 45.
 • Schriftelijk  per brief aan  het adres Diepenbekerweg 8/3 3500 Hasselt

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn en uw verblijfplaats in EU te hebben.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene Vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy policy” aan.

A100 behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via de IANTD.EU website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met A100.

Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

IANTD.EU biedt via haar Website de mogelijkheid aan om de daar aangeboden Producten en Diensten te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen IANTD.EU en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.

De Koper bezit de mogelijkheid in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten, naar gewenste hoeveelheid, uit het IANTD.EU online aanbod uit te kiezen en deze door aanklikken van de knop "in winkelmandje" in een elektronische winkelmandje verzamelen.

Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethodes. Bij acceptatie van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mailadres.

Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar IANTD.EU is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan.

IANTD.EU behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door IANTD.EU vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van IANTD.EU via e-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen IANTD.EU en de Koper tot stand.

Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Indien IANTD.EU niet in staat is de Koper van een product of dienst te voorzien, bijvoorbeeld omdat het niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs, zal IANTD.EU de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal IANTD.EU de bestelling van de Koper niet verwerken. IANTD.EU behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een alternatief voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.

Voor het geval dat de Koper de producten reeds betaald heeft zal IANTD.EU de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de KOPER gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling.

Productinfo Website

De afbeeldingen van de producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd.

Hoewel IANTD.EU er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen de kenmerken van producten of diensten weergegeven op de Website van IANTD.EU een redelijke afwijking kennen.

Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de IANTD.EU via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper dient IANTD.EU via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van IANTD.EU. De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolge van dergelijke terugzending.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat IANTD.EU op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen, van IANTD.EU terug. IANTD.EU betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De Koper kan  tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

 • de geleverde producten of diensten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
 • de geleverde producten of diensten van persoonlijke aard zijn;
 • de geleverde producten of diensten voor beperkte tijd beschikbaar worden gesteld;
 • de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

Bij overmatige herroepingen door de Koper behoudt IANTD.EU zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Prijs en betaling

De prijs van de producten en diensten wordt aangegeven in euro (EUR) en worden steeds vermeld inclusief en exclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op de Website van kracht zijnde prijzen.

IANTD.EU doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen.

De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa of Mastercard, naargelang gewenst.

IANTD.EU rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.

 

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.

 

Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending van producten of het leveren van diensten door IANTD.EU zal pas volgen nadat IANTD.EU de volledige betaling heeft ontvangen.

In geval van niet of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsproblemen, wordt het geheel van de aan IANTD.EU verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag wordt eveneens van rechtswege vermeerder met jaarlijkse interesten ten belope van 7% van het origineel verschuldigde bedrag.

IANTD.EU neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten en diensten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en diensten en het is mogelijk dat, ondanks IANTD.EU redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien. Indien IANTD.EU een fout ontdekt in de prijs van de producten die de Koper heeft besteld, zal IANTD.EU de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. IANTD.EU zal de bestelling van de Koper niet verwerken totdat IANTD.EU instructies van de Koper ontvangen heeft. Indien IANTD.EU niet in staat is de Koper te contacteren via de contactgegevens die de Koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal IANTD.EU de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt IANTD.EU de Koper hiervan schriftelijk in kennis. Er dient rekening mee gehouden te worden dat indien de fout aangaande de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en ze redelijkerwijze had kunnen herkend worden door de Koper als een fout aangaande de prijs, IANTD.EU de producten niet aan de Koper hoeft te leveren aan de foutieve (lagere) prijs.

Levering

Tijdens het bestelproces kan de ervoor Koper kiezen om het bestelde product(en) kosteloos af te halen in de IANTD.EU winkel of het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de kosten voor de levering van de bestelde Producten vermeldt bij de bestelling.  

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging in overeenstemming met artikel 2.4. IANTD.EU is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor IANTD.EU om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient IANTD.EU de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

De Koper is verplicht de geleverde Producten door IANTD.EU op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. IANTD.EU levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.

Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidbericht achtergelaten worden, waarna de Koper de bestelde Producten op te halen in het vermelde postkantoor of contact opnemen met BPOST om een nieuwe bezorgingsafspraak te maken.

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan IANTD.EU binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen aan IANTD.EU worden teruggestuurd.

Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.

Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

Waarborgen en aansprakelijkheid

IANTD.EU aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.

IANTD.EU is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte goederen die binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering optreden, dit geldt niet voor batterijen en lampen. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient IANTD.EU het product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Koper. Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Koper de gebreken aan IANTD.EU per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat ze door de Koper zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden. Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek.

IANTD.EU zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:

 • deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;
 • het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;
 • het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
 • het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

IANTD.EU’s contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan de respectieve grenzen van de aansprakelijkheid gedekt door de verzekering onderschreven door IANTD.EU.

IANTD.EU is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.

De beperkingen inzake aansprakelijkheid in de 2 bovenstaande paragrafen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door IANTD.EU of lichamelijke letsels of dood door toedoen van IANTD.EU nalaten.

IANTD.EU is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. IANTD.EU is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is IANTD.EU aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

Voor het algemene gebruik van de Website wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website die hierop betrekking heeft.

Persoonsgegevens / privacy policy


Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BV A100/IANTDbenelux acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy policy;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties

 

Overmacht

Noch IANTD.EU, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan , zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van IANTD.EU liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van IANTD.EU vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

Overdracht

IANTD.EU kan de overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.

De Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IANTD.EU over te dragen.

Overige

Storing of vertraging door IANTD.EU bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. IANTD.EU en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

De originele van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang IANTD.EU online Producten verkoopt via haar Website.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  . 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

CONTACT

IANTD FRANCE BENELUX HQ

3500 Hasselt - Belgium

Tel + 32(0)11 24 11 45

Info [at] iantdbenelux [dot] com